NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai
Hotline: 0963 595 319 |

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

NovaEdu 23/06/2020 1749

Công ty cổ phần giáo dục Novaedu thông báo tuyển dụng thực tập sinh với số lượng như sau: - 10 TTS tuyển dụng - 10 TTS đào tạo - 10 TTS Marketing

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

NovaEdu 18/06/2020 1546

Công ty cổ phần giáo dục Novaedu thông báo tuyển dụng 5 chuyên viên đào tạo để định hướng nghề nghiệp cho đối tượng học sinh, sinh viên

Xem thêm