NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai

Hệ thống NovaEguide

Khám phá một thế giới vô vàn hứng khởi với các nội dung tổng hợp dành riêng cho bạn. Chỉ 10 phút để có được mô tả “chính xác đến kinh ngạc” về con người bạn và lý do bạn làm mọi việc theo cách bạn làm.

10 +

Các bài kiểm tra được thực hiện ngày hôm nay

8 +

Các kết quả kiểm tra được được chia sẻ

100k +

Tổng số bài kiểm tra đã thực hiện

100 +

Kết quả được đánh giá là chính xác hoặc rất chính xác

Cung cấp bởi NovaEdu

NovaEguide giải pháp hướng nghiệp toàn diện

Giúp cho người dùng đưa ra quyết định CHỌN NGÀNH NGHỀ, CHỌN TRƯỜNG phù hợp

anh

Mạng lưới đối tác của NovaEguide