NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai

Làm bài Test Năng lực

Học trực tuyến e-learning: chủ động - thuận tiện - thực tiễn
Khám phá bài test kiểm tra năng lực

Hằng ngày, các bạn học sinh phải học rất nhiều môn học, thuộc các lĩnh vực khác nhau. Vậy, đâu là môn học bạn học tốt nhất?
Khám phá Năng lực học tập nhằm mục đích khám phá ra môn học bạn học tốt nhất là môn nào để có thể lựa chọn các khối thi và ngành học liên quan.

Chuỗi bài đánh giá năng lực của NovaEdu chính là những bài đánh giá kết quả học tập và tiếp thu kiến thức của bạn trong quá trình học tập tại trường và trong cuộc sống. Bao gồm các bài đánh giá các môn:

Lưu ý : Bạn chỉ được làm bài test này 3 tháng 1 lần

Hãy sử dụng kết hợp kết quả của chuỗi bài đánh giá này cùng các bài trắc nghiệm khám phá tính cách, trí thông minh, sở thích để có thể đưa ra những lựa chọn về trường, ngành, nghề phù hợp nhất với bản thân.

Lưu ý: Bạn hãy áp dụng các kiến thức được học và kiến thức thực tế để thực hiện bài test.

  • Bạn chỉ được làm bài test này 3 tháng 1 lần
  • Đọc kỹ đề là một nguyên tắc không thể bỏ qua khi làm các bài đánh giá trên.
  • Đừng quên Kiểm tra lại trước khi ấn nút nộp bài.
  • Đây không phải bài thi chấm điểm, nên đừng tự tạo căng thẳng cho bản thân khi thực hiện.

Bảng xếp hạng


TOP 20

Ảnh Hạng Họ tên Lĩnh vực Điểm Thời gian
1 Vũ Dũng Test IQ 20 38s
2 Lê Hải Hóa học 20 38s
3 Vũ Xuân Trường Hóa học 20 39s
4 Đường Kiến thức tổng hợp 20 53s
5 Trang Test IQ 20 9'14
6 Đàm Hồng Test IQ 19 1'7
7 Nguyễn Thị Thu Thu Nhàn Hóa học 19 3'51
8 Cynthia Esmeralda Test IQ 19 7'17
9 Vũ Thị Mai Văn hóa - Nghệ thuật 19 7'21
10 Phạm Nguyễn Bích Văn học 19 7'30
Ảnh Hạng Họ tên Lĩnh vực Điểm Thời gian
11 Nhung Kiến thức tổng hợp 18 1'27
12 Đình Hải Hóa học 18 4'4
13 Bùi Anh Quốc Hóa học 18 4'10
14 Đoàn Ngọc Hóa học 18 5'0
15 Tráng Hóa học 18 5'1
16 Nghĩa Trương Đăng Tin học 18 6'1
17 Hoàn Đang Nghỉ Dịch Địa lý 18 8'20
18 Vũ Thu Lịch Sử 18 9'11
19 Vinh khổng Test IQ 18 9'49
20 Đặng Trang Test IQ 18 9'59