NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai
Giới thiệu tài liệu

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh được thành lập năm 1998. Trường là địa chỉ uy tín, nơi đào tạo đội ngũ giáo viên có trình độ cao đáp ứng mục tiêu giáo dục đào tạo của tỉnh, của khu vực.

Hình ảnh về Trường Cao đẳng Sư Phạm Bắc Ninh
Trường Cao đẳng Sư Phạm Bắc Ninh

NovaEdu Đang cập nhật

Trường Cao đẳng Sư Phạm Bắc Ninh

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu
hehTrường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh được thành lập năm 1998. Trường là địa chỉ uy tín, nơi đào tạo đội ngũ giáo viên có trình độ cao đáp ứng mục tiêu giáo dục đào tạo của tỉnh, của khu vực.