NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai
Giới thiệu tài liệu

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, Cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ giáo dục các bậc, các cấp, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp GD&ĐT và phát triển KTXH của tỉnh Điện Biên.

Hình ảnh về Trường Cao đẳng Sư Phạm Điện Biên
Trường Cao đẳng Sư Phạm Điện Biên

NovaEdu Đang cập nhật

Trường Cao đẳng Sư Phạm Điện Biên

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu
hehTrường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, Cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ giáo dục các bậc, các cấp, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp GD&ĐT và phát triển KTXH của tỉnh Điện Biên.