NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai
Giới thiệu tài liệu

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định thành lập năm 1978. Trường đã đạt được nhiều thành tích trong công tác đào tạo. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm cùng các hoạt động nhà trường đảm bảo chất lượng đầu ra của nguồn nhân lực.

Hình ảnh về Trường Cao đẳng Sư Phạm Nam Định
Trường Cao đẳng Sư Phạm Nam Định

NovaEdu Đang cập nhật

Trường Cao đẳng Sư Phạm Nam Định

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu
hehTrường Cao Đẳng Sư Phạm Nam Định thành lập năm 1978. Trường đã đạt được nhiều thành tích trong công tác đào tạo. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm cùng các hoạt động nhà trường đảm bảo chất lượng đầu ra của nguồn nhân lực.