NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai
Giới thiệu tài liệu

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một tổ chức Nghiên cứu - Giáo dục Đào tạo có thương hiệu, uy tín với thế mạnh về Nghiên cứu và đào tạo Đại học, Sau Đại học trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Học viện là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hình ảnh về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

NovaEdu Đang cập nhật

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu
hehHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là một tổ chức Nghiên cứu - Giáo dục Đào tạo có thương hiệu, uy tín với thế mạnh về Nghiên cứu và đào tạo Đại học, Sau Đại học trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Học viện là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.