NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai
Giới thiệu tài liệu

Học viện Cảnh sát nhân dân cùng với Học viện An ninh nhân dân là hai trường đào tạo hàng đầu của Công an nhân dân Việt Nam, đào tạo những sĩ quan cảnh sát có trình độ đại học và sau đại học cho lực lượng cảnh sát.

Hình ảnh về Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân
Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân

NovaEdu Đang cập nhật

Trường Học viện Cảnh sát Nhân dân

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu
hehHọc viện Cảnh sát nhân dân cùng với Học viện An ninh nhân dân là hai trường đào tạo hàng đầu của Công an nhân dân Việt Nam, đào tạo những sĩ quan cảnh sát có trình độ đại học và sau đại học cho lực lượng cảnh sát.