NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai
Giới thiệu tài liệu

Học viện Dân tộc được thành lập năm 2016, là cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc, hoạt động theo Điều lệ trường đại học.

Hình ảnh về Trường Học viện Dân tộc
Trường Học viện Dân tộc

NovaEdu Đang cập nhật

Trường Học viện Dân tộc

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu
hehHọc viện Dân tộc được thành lập năm 2016, là cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc, hoạt động theo Điều lệ trường đại học.