NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai
Giới thiệu tài liệu

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trường đại học chuyên ngành đứng đầu về đạo tạo nhóm ngành nông - lâm - ngư nghiệp tại miền Bắc Việt Nam, thuộc nhóm ba mươi trường đại học đứng đầu Đông Nam Á, thuộc nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Hình ảnh về Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam

NovaEdu Đang cập nhật

Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu
hehHọc viện Nông nghiệp Việt Nam là trường đại học chuyên ngành đứng đầu về đạo tạo nhóm ngành nông - lâm - ngư nghiệp tại miền Bắc Việt Nam, thuộc nhóm ba mươi trường đại học đứng đầu Đông Nam Á, thuộc nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.