NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai
Giới thiệu tài liệu

Học viện Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là một học viện quân sự cấp trung, là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn, cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch. Ngoài ra, Học viện còn đảm nhiệm bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ cấp cục, vụ, viện của Bộ, ban, ngành Trung ương

Hình ảnh về Trường Học viện Chính trị
Trường Học viện Chính trị

NovaEdu Đang cập nhật

Trường Học viện Chính trị

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu
hehHọc viện Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là một học viện quân sự cấp trung, là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn, cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch. Ngoài ra, Học viện còn đảm nhiệm bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ cấp cục, vụ, viện của Bộ, ban, ngành Trung ương