NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai
Giới thiệu tài liệu

Trường Sĩ quan Pháo binh (Việt Nam) là một trường đào tạo sĩ quan chỉ huy chiến thuật cấp phân đội chuyên ngành pháo binh trực thuộc Binh chủng Pháo binh, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Hình ảnh về Trường Sĩ quan Pháo binh
Trường Sĩ quan Pháo binh

NovaEdu Đang cập nhật

Trường Sĩ quan Pháo binh

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu
hehTrường Sĩ quan Pháo binh (Việt Nam) là một trường đào tạo sĩ quan chỉ huy chiến thuật cấp phân đội chuyên ngành pháo binh trực thuộc Binh chủng Pháo binh, Bộ Quốc phòng Việt Nam.