NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai
Giới thiệu tài liệu

Học viện Báo chí và tuyên truyền là trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là học viện đào tạo đa ngành, kết hợp hiệu quả giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp nguồn nhân lực nghề báo cho xã hội.

Hình ảnh về Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

NovaEdu Đang cập nhật

Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu
hehHọc viện Báo chí và tuyên truyền là trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là học viện đào tạo đa ngành, kết hợp hiệu quả giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp nguồn nhân lực nghề báo cho xã hội.