NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai
Giới thiệu tài liệu

Học viện Kỹ thuật Mật mã là một trường đại học công lập trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, được thành lập ngày 17 tháng 2 năm 1995 có chức năng đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã của ngành Cơ yếu Việt Nam.

Hình ảnh về Trường Học viện Kỹ thuật Mật mã
Trường Học viện Kỹ thuật Mật mã

NovaEdu Đang cập nhật

Trường Học viện Kỹ thuật Mật mã

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu
hehHọc viện Kỹ thuật Mật mã là một trường đại học công lập trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, được thành lập ngày 17 tháng 2 năm 1995 có chức năng đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã của ngành Cơ yếu Việt Nam.