NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai
Giới thiệu tài liệu

Học viện Biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam là một trường đại học quân sự đào tạo sĩ quan và nhân viên các chuyên ngành Biên phòng, Việt Nam.

Hình ảnh về Trường Học viện Biên phòng
Trường Học viện Biên phòng

NovaEdu Đang cập nhật

Trường Học viện Biên phòng

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu
hehHọc viện Biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam là một trường đại học quân sự đào tạo sĩ quan và nhân viên các chuyên ngành Biên phòng, Việt Nam.