NovaEdu - Giáo dục đến từ tương lai
Giới thiệu tài liệu

Học Viện Ngân Hàng được thành lập năm 1961. Cùng hoạt động học tập và phong trào sinh viên sôi nổi, trường luôn đảm bảo chất lượng đào tạo cả về chuyên môn lẫn thực tiễn cho sinh viên.

Hình ảnh về Học viện Ngân Hàng
Học viện Ngân Hàng

NovaEdu Đang cập nhật

Học viện Ngân Hàng

NovaEdu Đang cập nhật

Giới thiệu tài liệu
hehHọc Viện Ngân Hàng được thành lập năm 1961. Cùng hoạt động học tập và phong trào sinh viên sôi nổi, trường luôn đảm bảo chất lượng đào tạo cả về chuyên môn lẫn thực tiễn cho sinh viên.